Skip to main content

Disclaimer van Gunfactor 10

Gevestigd en kantoorhoudende te 1018 BH, te Amsterdam aan de Hoogte Kadijk 119-3, hierna te noemen: Gunfactor 10

Artikel 1. Definities

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • De eigenaar: de eigenaar van de website
  • Gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • Jij, je of U: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • De content: alle in de website aanwezige inhoud

Artikel 2. Toepasselijkheid

Het onderstaande is van toepassing op de website die u nu bekijkt.  Door de website te lezen stemt u in met deze disclaimer.

  • De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden, links of websites.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. (Het gebruik van content op eigen Social Media valt hier echter buiten.)
  • Het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen is toegestaan.